Pascha (Pesah). Zasłona w Świątyni, czyli Parochet rozdarła się na dwoje (Mt 27,47)

Inner Curtain Parochet Tabernacle Mishkan 1

Księga Wyjścia pisuje 26,31 opisuje tę zasłonę będąca obecną w przybytku na Pustyni.  Oddzielała one Miejsce Święte od Świętego Świętych. Jedynie kohenowi hagadalowi, Najwyższemu Kapłanowi i to tylko raz do roku w Święto Przebłagania Jom Kippur przysługiwało Prawo przekroczenia tej zasłony i wejścia do Najświętszego Przybytku, Miejsca szczególnej Obecności Boga.

Czytaj dalej

O mądrości Tory…

DrzewoMądrość jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, Prz 3. Dla żydów źródłem mądrości zawsze była Tora. Rabini utożsamiali Torę z drzewem życia, nawiązując do pierwszych rozdziałów Księgi Genezis.  Teraz Tora jest odwróconym drzewem Życia,  bo korzeniami jest u Boga, rośnie w dół, do nas, a my odżywiamy się  z jej owocu.

Czy chcesz te filmy wykorzystać na katechezie i w jakim celu (bardzo ważne pytanie)

Jakie filmy smakują Ci najbardziej?

Zamieściłam na kanale YOUTUBE  łącznie 9 filmów w bardzo różnej konwencji graficznej (Oto i on) i bardzo proszę Cię o opinię.

Od Tego, co myślisz o tych filmach zależy, to, jaką konwencję wybiorę do swoich pozostałych filmów, a więc WSZYSTKO  W TWOICH RĘKACH.

Jeżeli Ci zależy na wiedzy o tej tematyce, to proszę, napisz kilka zdań! W komentarzu.